.... fanger solen

Kontakt os

Gram Fjernvarme AmbA

Sønderbyvej 24

6510 Gram

Telefon: 7382 0000

Mail:

post@gram-fjernvarme.dk

CVR nr. 36294515

EAN nr. 5790001966188

 

Kontor åbningstider mandag til torsdag 9.00 - 12.00. Fredag lukket.

 

Takstblad 2017

Takster gældende for regnskabsåret 2017
Gældende fra 1. januar 2017
FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms   Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) kr. 395,00 kr. 493,75
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR kr. 19,00 kr. 23,75
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Butik 80%  kr.     5,20 kr. 19,00
Butik (fødevarer) 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Kontorer 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Værksteder m.m. 60%  kr.   11,40 kr. 14,25
Lagerrum m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Store sale m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Dokumenterede A2 lavenergihus 65%  kr.   12,40 kr. 15,50
Dokumenterede A1 lavenergihus 47%  kr.     8,80 kr. 11,00
TARIFFER
Afkølingstarif. Beregnes for afkøling under 25 grader Forbrug [MWh]*2%*(25 – afkøling [grader C ])
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år  kr. 400,00 kr. 500,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m² kr. 100,00 kr. 125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks. kr. 18.000,00 kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks. kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks. kr. 9.000,00 kr. 11.250,00
Ældreboliger maks. kr. 7.200,00 kr. 9.000,00
Ungdomsboliger maks. kr. 3.600,00 kr. 4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-    kr.       1.000,00 kr. 1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen  kr.     20.000,00 kr. 25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms   kr. 100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms   kr. 100,00
Betalingsordning  Inkl. moms   kr. 100,00
Checkgebyr/ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms   kr. 65,00
Lukkegebyr Inkl. moms   kr. 380,00
Åbnegebyr  kr. 380,00 kr. 475,00
Flytteopgørelse kr. 65,00 kr. 81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 kr. 250,00
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 kr. 206,25
Afprøvning af måler (alm) Dagspris
Afprøvning af måler (store)  Dagspris  
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms
Copyright © Gram Fjernvarme 2016

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.