.... fanger solen

Solvarme i Gram

Solvarmeanlægget i tal

10.073 m2 etableret i 2009

34.727 m2 etableret i 2015

i alt 44.800 m2 solfangere

3556 paneler

Ëffekt i alt 31 MW

Beregnet årlig varmeproduktion 18.000 MWh

Svarer til 60% dækning af varmeværkets årlige produktion

CO2- besparelse på 3.700 tons  mindre CO2 udledning

Damvarmelager indhold 122.000 m3

Mål på toppen: 110 x 125 m

Dybde: 16,5 m

 

171 kW solcelleanlæg til produktion af el til pumperne

 

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.