.... fanger solen

Find rørene

Find fjernvarmerørene her.

 
 

Check dit forbrug

Check dit forbrug her.

Gå ind på 

netaflæsningssiden 

og følg dit eget forbrug.

Microsoft Edge kan desværre ikke bruges.

 

 

--

Fælles indkaldelse til generalforsamling 2018

Indkaldelse til ordinære generalforsamlinger.

 

Gram Vandværk og Gram Fjernvarme afholder generalforsamlinger mandag den 19. marts 2018, på Gram Slotskro.

Kl. 18.00 afholdes generalforsamling for Gram Vandværk.

Ca. kl. 18.45 serveres der fælles middag for deltagere i generalforsamlingerne.

Kl. 19.30 afholdes der generalforsamling for Gram Fjernvarme.

Med hensyn til middagen er det nødvendigt med tilmelding senest fredag den 16. marts.

Tilmelding kan foretages her

Alternativt kan tilmelding foretages på telefon 73820000 mellem 9.00 og 16.00

Kl. 18.00

Dagsorden for Gram Vandværk

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning

3.    Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.    Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse

5.    Behandling af indkomne forslag

6.    Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7.    Valg af revisor(er) og revisorsuppleant(er)

8.    Eventuelt.

Middag

Kl. 19.30

Dagsorden for Gram Fjernvarme

1.    Valg af dirigent.

2.    Beretning for det forløbne regnskabsår.

3.    Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4.    Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering.

5.    Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

6.    Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.    Valg af revisor.

9.    Eventuelt.

Vel mødt

Bestyrelserne i Gram Vandværk og Gram Fjernvarme.

 

Tilmeld eller afmeld sms service

Gram Fjernvarme tilbyder en sms-service. Hvis der skal lukkes for varmen i dit område udsendes der en sms til alle tilmeldte mobiltelefoner på adressen. Der er mulighed for herunder at tilmelde mobilnumre med taletidskort. Eller hvis man ikke ønsker at modtage sms er der mulighed for at framelde servicen. Vi håber at kunne yde den bedste service med dette tiltag.

Energibesparelser

Sådan laves varmen

 

Film

Her vises film om Gram Fjernvarme og solvarmeanlægget.

 

 

 

Solvarme i Gram

Solvarmeanlægget i tal

10.073 m2 etableret i 2009

34.727 m2 etableret i 2015

i alt 44.800 m2 solfangere

3556 paneler

Ëffekt i alt 31 MW

Beregnet årlig varmeproduktion 18.000 MWh

Svarer til 60% dækning af varmeværkets årlige produktion

CO2- besparelse på 3.700 tons  mindre CO2 udledning

Damvarmelager indhold 122.000 m3

Mål på toppen: 110 x 125 m

Dybde: 16,5 m

 

171 kW solcelleanlæg til produktion af el til pumperne

 

 

 

 

Firmaprofil

Gram Fjernvarme AmbA

Sønderbyvej 24

6510 Gram

Telefon: 7382 0000

Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

CVR nr. 36294515

EAN nr. 5790001966188

 

Kontor åbningstider mandag til torsdag 9.00 - 12.00. Fredag lukket.

Vedtægter og bestemmelser findes til venstre i menuen.

Takstblad 2016 første kvartal

Takster gældende for regnskabsåret 2016
Gældende fra 1. januar - 31. marts 2016
FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms   Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) kr. 420,00 kr. 525,00
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR kr. 19,00 kr. 23,75
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Butik 80%  kr.     5,20 kr. 19,00
Butik (fødevarer) 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Kontorer 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Værksteder m.m. 60%  kr.   11,40 kr. 14,25
Lagerrum m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Store sale m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Dokumenterede A2 lavenergihus 65%  kr.   12,40 kr. 15,50
Dokumenterede A1 lavenergihus 47%  kr.     8,80 kr. 11,00
TARIFFER
Afkølingstarif. Beregnes for afkøling under 25 grader Forbrug [MWh]*2%*(25 – afkøling [grader C ])
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år  kr. 400,00 kr. 500,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m² kr. 100,00 kr. 125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks. kr. 18.000,00 kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks. kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks. kr. 9.000,00 kr. 11.250,00
Ældreboliger maks. kr. 7.200,00 kr. 9.000,00
Ungdomsboliger maks. kr. 3.600,00 kr. 4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-    kr.       1.000,00 kr. 1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen  kr.     20.000,00 kr. 25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms   kr. 100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms   kr. 100,00
Betalingsordning  Inkl. moms   kr. 100,00
Checkgebyr/ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms   kr. 65,00
Lukkegebyr Inkl. moms   kr. 380,00
Åbnegebyr  kr. 380,00 kr. 475,00
Flytteopgørelse kr. 65,00 kr. 81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 kr. 250,00
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 kr. 206,25
Afprøvning af måler (alm) Dagspris
Afprøvning af måler (store)  Dagspris  
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms
Copyright © Gram Fjernvarme 2016

 

Takstblad 2016

Takster gældende for regnskabsåret 2016
Gældende fra 1. april 2016
FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms   Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) kr. 375,00 kr. 468,75
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR kr. 19,00 kr. 23,75
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Butik 80%  kr.     5,20 kr. 19,00
Butik (fødevarer) 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Kontorer 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Værksteder m.m. 60%  kr.   11,40 kr. 14,25
Lagerrum m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Store sale m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Dokumenterede A2 lavenergihus 65%  kr.   12,40 kr. 15,50
Dokumenterede A1 lavenergihus 47%  kr.     8,80 kr. 11,00
TARIFFER
Afkølingstarif. Beregnes for afkøling under 25 grader Forbrug [MWh]*2%*(25 – afkøling [grader C ])
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år  kr. 400,00 kr. 500,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m² kr. 100,00 kr. 125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks. kr. 18.000,00 kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks. kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks. kr. 9.000,00 kr. 11.250,00
Ældreboliger maks. kr. 7.200,00 kr. 9.000,00
Ungdomsboliger maks. kr. 3.600,00 kr. 4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-    kr.       1.000,00 kr. 1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen  kr.     20.000,00 kr. 25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms   kr. 100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms   kr. 100,00
Betalingsordning  Inkl. moms   kr. 100,00
Checkgebyr/ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms   kr. 65,00
Lukkegebyr Inkl. moms   kr. 380,00
Åbnegebyr  kr. 380,00 kr. 475,00
Flytteopgørelse kr. 65,00 kr. 81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 kr. 250,00
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 kr. 206,25
Afprøvning af måler (alm) Dagspris
Afprøvning af måler (store)  Dagspris  
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms
Copyright © Gram Fjernvarme 2016

 

Takstblad 2017

Takster gældende for regnskabsåret 2017
Gældende fra 1. januar 2017
FORBRUGSBIDRAG  eksl. moms   Inkl. moms 
Forbrug 1 MWh (1.000 kWh) kr. 395,00 kr. 493,75
EFFEKTBIDRAG
Fast afgift pr. m2 samlet beboet areal iflg. BBR kr. 19,00 kr. 23,75
Ved fastsættelse af den enkelte aftagers antal m2 areal, der danner grundlag for den faste afgift, anvendes følgende beregning:
Bolig 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Butik 80%  kr.     5,20 kr. 19,00
Butik (fødevarer) 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Kontorer 100%  kr.   19,00 kr. 23,75
Værksteder m.m. 60%  kr.   11,40 kr. 14,25
Lagerrum m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Store sale m.m. 40%  kr.     7,60 kr. 9,50
Dokumenterede A2 lavenergihus 65%  kr.   12,40 kr. 15,50
Dokumenterede A1 lavenergihus 47%  kr.     8,80 kr. 11,00
TARIFFER
Afkølingstarif. Beregnes for afkøling under 25 grader Forbrug [MWh]*2%*(25 – afkøling [grader C ])
ABONNEMENTBIDRAG
Abonnementsbidrag pr. år  kr. 400,00 kr. 500,00
Der kan opkræves 3 måneders aconto forbrug i depositum.
INVESTERINGSBIDRAG
Tilslutningsbidrag pr. m² kr. 100,00 kr. 125,00
Fritliggende enfamiliehuse maks. kr. 18.000,00 kr. 22.500,00
Kæde-/rækkehuse maks. kr. 12.000,00 kr. 15.000,00
Etageboliger ol almene familieboliger maks. kr. 9.000,00 kr. 11.250,00
Ældreboliger maks. kr. 7.200,00 kr. 9.000,00
Ungdomsboliger maks. kr. 3.600,00 kr. 4.500,00
Erhvervs-/industriejendomme efter tilbud, dog maks. 100,- pr. m2
STIKLEDNINGSBIDRAG
Lb. meter Stikledning. Minimum 3000,-    kr.       1.000,00 kr. 1.250,00
BYGGEMODNINGSBIDRAG
Ved køb af grund indbetales tilslutningsafgift til kommunen  kr.     20.000,00 kr. 25.000,00
GEBYRER
Rykkergebyr 1. gang Inkl. moms   kr. 100,00
Inkassomeddelelse Inkl. moms   kr. 100,00
Betalingsordning  Inkl. moms   kr. 100,00
Checkgebyr/ekstra udskrift af opgørelser Inkl. moms   kr. 65,00
Lukkegebyr Inkl. moms   kr. 380,00
Åbnegebyr  kr. 380,00 kr. 475,00
Flytteopgørelse kr. 65,00 kr. 81,25
Ekstraordinær måleraflæsning med regning kr. 200,00 kr. 250,00
Målerundersøgelse på stedet kr. 335,00 kr. 418,75
Udbringning af måler kr. 165,00 kr. 206,25
Afprøvning af måler (alm) Dagspris
Afprøvning af måler (store)  Dagspris  
Hvor intet andet er anført er alle priser er ekskl. moms
Copyright © Gram Fjernvarme 2016